Kuruluşun gereksinimlerini karşılamak için, zorlu ortamlarda çalışanlar arasında özgüven oluşturmak çok önemlidir.

Kendine güven gelişimi

  • 80%

İletişim becerilerini geliştirmek

  • 72%

İş ile özel yaşamın arasındaki denge gelişimi

  • 67%