NLP, otomatik olarak gerçekleştirdiğimiz duyusal algıların ve davranışsal işlemlerin yapılması sürecinde etkin olarak kullanılan bir yöntemdir.

NLP’nin varsayımlarını, insanların çevrelerini nasıl algıladıklarını, nasıl tepki verdiklerini, nasıl iletişim kurduklarını ve davranış kalıplarını temel alır:

Neuro: yaşamlarımızdaki deneyimleri beş duyularımız ve sinir sistemimiz aracılığıyla keşfetme ve işleme sürecidir. .

Linquistik: Bilginin sinir sistemimizin kontrolü altında kodlandığı, sınıflandırıldığı, düzenlendiği ve anlaşıldığı sözlü ve sözlü olmayan iletişim sistemimizdir

Programming: zihinlerimizi düzenleme becerimiz NLP duygularımızı ve düşüncelerimizi nasıl kullanabileceğimizi gösterir. Bize daha iyi ve içten ve dıştan nasıl iletişim kurabileceğimizi söyler.

NLP nerede kullanılabilir?

Eğitim, sağlık, işletme, satış ve pazarlama, terapi, spor, bireysel danışmanlık, kişisel gelişim alanlarında kullanılabilir.

Kişinin daha iyi hissetmesi ve kendini daha iyi ifade edebilmesi için yaşamın her alanında kullanılır.

NLP aslında bir modelleme tekniğidir. Kendimizi modelleyebileceğimizi savunuyor. Bunu, kişiliğimizin kötü yönlerini veya çevremizdeki kötü örnekleri ortadan kaldırarak, yine kişiliğimizin iyi yönlerini vurgulayarak veya iyi modeller seçerek yapıyoruz. NLP, insanların sahip olduğu tüm iç ve dış kaynakları kullanmayı öğrenir ve yeni seçenekler sunar. NLP araştırması, alanında çok başarılı olan kişilerin stratejilerine odaklanmaktadır. Bu, NLP modellemesinde ifade edilir ve günümüz hayatındaki Hızlandırılmış Öğrenmenin önemli bir parçasıdır.

NLP çalışmaları sonucunda geliştirilen bilgi, teknik ve yöntemler insanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek için kullanılır. hedeflerini ve çözüm odaklı süreçleri belirlemede yıllardır başarıyla kullanılmaktadır.

NLP ile hayatımızı nasıl geliştirebiliriz?

NLP ile düşüncelerinizi yeniden düzenleyebilir, algınızı ve tepkinizi değiştirebilir, bilinçsiz süreçlerin farkında olabilir, yeteneklerinizi ve sınırlarınızı daha objektif bir şekilde fark edebilir, hem kendinize hem de çevrenize sakin bir şekilde kabul ve saygı duyabilirsiniz.

 

Etkili iletişim kurmak. Fobilerinizden, saplantılarınızdan, korkularınızdan ve endişelerinizden kurtulabilir, kötü alışkanlıkları atabilir ve onların yerine iyi şeyler koyabilirsiniz. Odaklanma ve konsantrasyonunuzu artırabilir, erteleme durumunuzu değiştirerek zamanınızı yönetebilir ve ilişkiler, okul ve iş dünyasında daha başarılı olabilirsiniz.

 

NLP öğrenme sürecinizi hızlandırır. Ve böylece, değişikliklere uyum sağlamak yerine, değişiklikler yaratabilirsiniz; insanların doğru yönetim ve ilgi biçimlerini bulabilecekleri bir kelime haznesi oluşturmanıza olanak sağlar.

 

İkna etme becerilerinizi geliştirerek, okulda, çalışma ortamınızda ve özel yaşamınızda yapıcı etkileşimler kurabilmeniz için size kontrol sağlayan bir ana iletişimcinin becerilerine sahip olursunuz; NLP seçimlerinizi artırır; esnekliğinizi destekleyebilir, bilinçaltınızı aktive edebilir, bilinçaltınızın gücü ve kaynakları sizin avantajınıza kullanacağından emin olabilirsiniz.

 

Ve NLP geçmişte sahip olduğunuz tüm olumsuz duyguları ve düşünceleri gidermenize yardımcı olur.